สนุ๊กเกอร์ เป็นกีฬาในร่ม ชนิดหนึ่ง ที่ผู้เล่น สามารถฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านสายตา เสียง และ สติ ใช้ ไม้คิวในการเล่น

ปัจจุบันธุรกิจเบเกอรีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง อันเกิดขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภค และการประกอบธุรกิจเบเกอรีของผู้ประกอบการ มีจุดเด่นที่ดึงดูดการตัดสินใจในการเลือกซื้อจากสีสัน เมื่อแรกมองด้วยตาจากลักษณะภายนอกทำให้ดูน่ารับประทาน