BOO !! เมื่อถึงเทศกาลที่ไรก็จะเกิดการรวมพลของคนคอเดียวกัน จัดกิจกรรม จัดปาร์ตี้ สังสรรค์ รื่นเริง แต่อย่างสำนวนที่ว่าคะ Party without "CAKE" is just a meeting