Wedding cake ถูกเปลี่ยนไปตามยุค ตามสมัยคะ ปัจจุบันเทคโนโลยีไปไกล ชีวิตคนเราเสพเทคโนโลยีกันมากขึ้น หลายๆสิ่งเริ่มกลับสู่สามัญ สู่สิ่งที่เป็นความจริง หรือ ที่เขาว่ากันว่า Back to basic